Moją wizytówką jest połączenie praktyki, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej
Fiat iustitia, pereat mundus
Współpraca
Mając na celu zapewnienie najwyższej jakości usług swoim klientom kancelaria współpracuje z innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw, a tak¿e kancelariami prawniczymi na terenie Elbląga, trójmiasta oraz Warszawy.

Kancelaria współpracuje tak¿e z instytucjami finansowymi, notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, rzecznikami patentowymi, specjalistami z zakresu wyceny nieruchomości oraz organami egzekucyjnymi.