Moją wizytówką jest połączenie praktyki, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej
Fiat iustitia, pereat mundus
Klienci biznesowi
Kancelaria zapewnia doradztwo w każdej fazie prowadzenia działalności biznesowej, w szczególności jest nią±:

- kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności podmiotów gospodarczych;
- doradztwo na temat nowoczesnych instrumentów korporacyjnych;
- inwestycje kapitałowe;
- pozyskiwanie kapitału i inwestorów;
- reprezentowanie klientów przed Sądami i innymi organami administracji państwowej;
- doradztwo w negocjacjach z kontrahentami oraz w postępowaniu mediacyjnym;
- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego;
- przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów i statutów;
- przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą;
- przygotowanie, analiza, negocjacje zawieranych umów;
- udział w posiedzeniach organów spółek;
- windykacja należności;
- rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy;
- opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych;
- ocena dokumentacji przetargowej.