Moją wizytówką jest połączenie praktyki, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej
Fiat iustitia, pereat mundus
Odszkodowania i windykacje

- za wypadki drogowe;
- za wypadki przy pracy;
- za czyny niedozwolone;
- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
- zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby;
- reprezentowania klienta przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi;
- prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym;
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego;
- uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego prowadzenie egzekucji sądowej wobec dłużnika;
- nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego;
- prowadzenie postępowania przeciwko osobom odpowiedzialnym subsydiarnie za zobowiązania spółek handlowych.