Moją wizytówką jest połączenie praktyki, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej
Fiat iustitia, pereat mundus
O kancelarii
Adwokat: Paweł Łabul

Specjalizacje: Prawo karne, cywilne, rodzinne, prawo ochrony konsumentów, energetyczne, mieszkaniowe.

Język: angielski.

Adwokat Paweł Łabul to prawnik z wiedz i doświadczeniem. Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Od 2006 r. pracuje zawodowo jako prawnik. Posiada doświadczenia zdobyte podczas pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, a tak¿e wykonywania własnej praktyki.
Pliki do pobrania